Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad vyčerpal alokovanou částku z 21. kola Programu rozvoje venkova v programovém období 2007 - 2013

Praha, 2. července 2015 Státní pozemkový úřad vyčerpal v rámci 21. kola Programu rozvoje venkova více než 486 mil. Kč. Příjem žádostí probíhal v srpnu loňského roku a byl určen na Pozemkové úpravy v rámci programového období 2007 - 2013. Jednalo se o mimořádné kolo, které bylo vyhlášené z důvodu dočerpání alokovaných finančních prostředků.

Program rozvoje venkova vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. V rámci 21. kola Programu rozvoje venkova bylo schváleno 81 žádostí v celkové hodnotě 

486 323 761 Kč. Příjem žádostí probíhal v termínu od 4. 8. 2014 do 8. 8. 2014. Vyčerpaná částka byla určena na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy.

„Velice nás těší, že se jednotlivým pobočkám podařilo vyčerpat finanční prostředky v plné výši. Pozemkové úpravy mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově,“ uvedl Milan Rybka, 1. náměstek ústřední ředitelky SPÚ.

V současné době je Státní pozemkový úřad připraven čerpat dotace z nového programového období 2014 – 2020.

Mezi nejčastěji realizovaná opatření patří polní cesty, které zpřístupňují pozemky vlastníkům a zajišťují prostupnost krajiny. Dále jsou budována vodohospodářská opatření, která chrání území a sídla před povodněmi. Realizována jsou také protierozní opatření chránící půdní fond před negativními důsledky eroze. 

Tisk