Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad vydal rozhodnutí o nevydání části zemědělských nemovitostí Benediktinskému opatství sv. Václava v Broumově

Státní pozemkový úřad rozhodl o nevydání části zemědělských nemovitostí nárokovaných v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Benediktinským opatstvím sv. Václava v Broumově.

Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký kraj, jako věcně a místně příslušný správní orgán Státního pozemkového úřadu (SPÚ), vydal rozhodnutí o nevydání celkem 505 pozemků a 3 staveb v okrese Náchod. Vzhledem k tomu, že v rozhodnutí bylo zamítnuto vydání pozemků dle původních tzv. PK parcel, celkovou rozlohu pozemků není možné vyčíslit.

Toto rozhodnutí se týká zemědělských nemovitostí označených ve dvou výzvách podaných touto oprávněnou osobou. Výzva k vydání Státnímu pozemkovému úřadu jako povinné osobě byla podána v červenci 2013 a Lesům České republiky, s. p. (LČR) jako povinné osobě v květnu roku 2013. LČR v červnu téhož roku doručily SPÚ jako povinné osobě postoupení části výzvy, která se týká dvou zemědělských nemovitostí náležících do příslušnosti hospodaření SPÚ.

Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký kraj po přezkoumání všech podkladů a historických údajů, které byly dohledány i prostřednictvím rešerší zadaných Národnímu archivu a dalším institucím spravujícím archivní fondy, dospěl k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vydání majetku stanovené zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

 

Důvodem pro nevydání je skutečnost, že nemovitosti, kterých se týká předmětné rozhodnutí, se nestaly předmětem majetkové křivdy definované zákonem o majetkovém vyrovnání.

 

Klášter řádu benediktinů v Broumově pozbyl část zemědělského majetku záborem dle zákona č. 215/1919 Sb., o zabrání velkého majetku pozemkového, v dubnu 1919 (první pozemková reforma). Další část zemědělského majetku pozbyl tento klášter konfiskací dle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, v červnu 1945. 

 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Tisk