Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Spolupráce Státního pozemkového úřadu a Agrární komory ČR

Praha, 4. dubna 2016 – V sobotu 2. dubna 2016 podepsala ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová s prezidentem Agrární komory České republiky Miroslavem Tomanem dohodu o vzájemné spolupráci, jejímž cílem je přiblížit úroveň veřejné správy a nevládní agrární organizace, což přispěje ke zkvalitnění normativní i decizní činnosti úřadu zajištěním toku informací.

Dohoda o spolupráci zároveň specifikuje oblasti, v nichž si oba partneři mohou výrazně pomoci. Jde např. o vzájemné konzultace záměrů SPÚ v oblastech majících dopad na obce, zemědělce nebo lesníky. SPÚ bude mít současně lepší příležitosti seznámit se s nejdůležitějšími otázkami a problémy, které obce a zemědělci řeší zejména ve vztahu k pozemkovým úpravám a ochraně půdního fondu. Významnou úlohu bude představovat spolupráce obou subjektů při implementaci závěrů projektu Generelu vodního hospodářství krajiny ČR, který je zaměřen na koncepční úpravy hospodaření v krajině s cílem zmírnit negativní dopady související se změnou klimatu, zejména sucha a povodní.

Projevem spolupráce bude efektivnější výkon ve vztahu k rozvoji pozemkových úprav, ochrany půdy a novému pojetí rozvoje venkova, a tím České republiky jako celku. 

 

_DSC3795.jpg

_DSC3806.jpg

_DSC3872.jpg

 

 

 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Tisk