Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad podává žalobu na rozhodnutí o vydání majetku

Praha 22. 2. 2016 - Dne 19. 2. 2016 byla ze strany České republiky – Státního pozemkového úřadu podána žaloba, kterou se SPÚ jako organizační složka státu domáhá rozhodnutí o nevydání zemědělských nemovitostí Československé provincii Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské soudem a nahrazení rozhodnutí krajského pozemkového úřadu o vydání.

Žalobou bylo napadeno rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, které bylo vydáno 21. prosince 2015. Rozhodnutím byly Československé provincii Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské (tj. ženské větvi Řádu německých rytířů) vydány tři pozemky, které se nacházejí v okrese Bruntál, obci Milotice nad Opavou, katastrálním území Jelení u Bruntálu. Konkrétně se jednalo o pozemky p. č. 1344, 1330/1 a 1888/1, vše v úhrnné výměře 0,36 ha.

Žalobu proti rozhodnutí Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj podáváme z důvodu zaručení naprosté jistoty, že jsme v maximálně možné míře ochránili majetkové zájmy státu. Nezávislý soud posoudí, zda argumenty pro vydání majetku byly dostatečně silné zejména v otázce nástupnictví řádu a posouzení vzniku majetkové křivdy vzhledem k rozhodnému období stanovenému v zákoně,“ vysvětluje ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Podáním žaloby bylo zahájeno řízení dle části páté Občanského soudního řádu. Po dobu trvání soudního řízení není Státní pozemkový úřad do pravomocného rozhodnutí soudu oprávněn v této věci poskytovat žádné bližší informace.

 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Oddělení komunikace a marketingu

m.machtova@spucr.cz

tel:602 315 171

Tisk