Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad rozšiřuje svoji působnost

Praha – Státní pozemkový úřad rozšiřuje agendu nově vzniklým odborem půdní služby. 25 nových zaměstnanců se bude zabývat především aktualizacemi BPEJ a hodnocením zemědělské půdy z hlediska její kvality.

Noví zaměstnanci byli převedeni z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP, v. v. i.), který se touto agendou doposud zabýval. Převod aktualizace bonitace půdně-ekologických jednotek (BPEJ)pod Státní pozemkový úřad vychází z rozhodnutí ministra zemědělství Mariana Jurečky z listopadu loňského roku.  

Kód BPEJ je základní agroekologickou i ekonomickou veličinou, která je klíčová pro stanovování cen zemědělské půdy. Je také významným vstupním údajem daňových agend a má zásadní vliv na určování výše odvodů za vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF). Údaj BPEJ tedy fakticky ovlivňuje hodnotu majetku vlastníků zemědělských pozemků. Z tohoto důvodu bylo nutné převést tuto agendu z výzkumné instituce na Státní pozemkový úřad, který je organizační složkou státu a správním úřadem.

„Touto transformací dochází k zásadnímu a nutnému převodu klíčové agendy do státní sféry, a tím k plnému zajištění systému kontroly provádění. Současně se zmenší objem administrace spojené s aktualizací BPEJ a celý proces, který poběží v rámci jedné organizace, se tak značně zrychlí,“ vysvětluje ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a dodává, „do budoucna je naším záměrem tyto činnosti modernizovat, dynamizovat, koncepčně rozvíjet a vzdělávat další nové specialisty v této oblasti“.

 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Tisk