Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Svatava Maradová: Novela zákona o Státním pozemkovém úřadu zajistí hospodárné nakládání se státní zemědělskou půdou

Praha, 1. června 2016 – Prezident Miloš Zeman dnes podepsal novelu zákona o Státním pozemkovém úřadu, která omezí vydávání státní zemědělské půdy a současně umožní vytvoření dostatečné rezervy pro vlastní potřeby státu.

Podle novely zákona by měla být vytvořena dostatečná rezerva nejen pro navrhování a realizaci opatření ve veřejném zájmu v procesu pozemkových úprav, ale zejména pro ústřední orgány státní správy, které mají nebo budou mít vládou schválené rozvojové programy. Novela zákona počítá i s možností rezervu půdy doplňovat nákupem, směnou a využitím předkupního práva, aby byly omezeny náklady na výkup pozemků pro potřeby státu. 

Novela zákona počítá s ukončením naturálních restitucí formou převodů náhradních pozemků restituentům (oprávněným osobám). „Stát již nemá k dispozici pozemky, které by jak co do výměry, tak do kvality, restituenty uspokojily. Z tohoto důvodu přistupujeme k ukončení celého procesu formou peněžitých náhrad," vysvětlila ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová a dodala: „V současné době evidujeme 45 tisíc restituentů a jejich dědiců, kteří mají dosud nevypořádaný nárok na náhradní pozemky, ale prakticky polovina z nich jsou pouze do 1 000 korun. Takto nízké nároky prakticky nelze uspokojit formou vydání náhradních pozemků." Novela zákona předpokládá dvouleté přechodné období, kdy bude Státní pozemkový úřad nadále zveřejňovat veřejné nabídky pozemků pro oprávněné osoby. V letošním roce se jedná o čtyři veřejné nabídky. První byla vyhlášena 4. dubna 2016, další termíny jsou 13. června 2016, 19. září 2016 a 7. listopadu 2016. Účast oprávněných osob a právních nástupců v těchto nabídkách je možná bez ohledu na jimi podané žaloby v soudních sporech o vydání náhradních pozemků.


Hynek Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu

Tisk