Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Zařízení realizovaná Státním pozemkovým úřadem účinně bojují se suchem

Praha, 16. března 2016 – V úterý 15. března 2016 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 9. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad (SPÚ) ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Záštitu nad letošním vyhlašováním převzal ministr zemědělství Marian Jurečka.


Akce se zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a předseda Sdružení místních samospráv ČR Stanislav Polčák.

Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Jejich význam v současné době, kdy se celospolečensky řeší negativní dopady klimatických změn, roste. Realizovaná společná zařízení, jako jsou mokřady, tůně, ochranné nádrže, meze, liniové i plošné výsadby, řeší aktuální problémy v krajině, jako je vodní a větrná eroze, prevence povodní i sucha, ale přinášejí i pestrost a rozmanitost krajiny.

SOUTĚŽ SPOLEČNÉ ZAŘÍZENÍ ROKU ZNÁ VÍTĚZE 9. ROČNÍKU

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů.

„Prostřednictvím Státního pozemkového úřadu bylo v loňském roce realizováno v krajině několik stovek projektů v celkové hodnotě 1 149 milionů korun,“ zhodnotila působení úřadu při příležitostí vyhlášení výsledků ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová a dodala: „Zatímco v roce 2013 bylo nově rozpracováno pouze 85 nových projektů komplexních pozemkových úprav, v roce 2015 to bylo celkem 271 akcí.“

Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování. 


Výsledky 9. ročníku soutěže společné zařízení roku
 

Kategorie

Vítězný projekt

Opatření ke zpřístupnění pozemků

polní cesta v k. ú. Olešnice na Moravě, okres Blansko

Protierozní a vodohospodářská opatření

krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú. Třanovice, okres Frýdek-Místek

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

opatření na zvýšení ekologické stability v k. ú. Lichkov, okres Ústí nad Orlicí

Cena Státního pozemkového úřadu

krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú. Třanovice, okres Frýdek-Místek

Cena veřejnosti

krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú. Třanovice, okres Frýdek-Místek


Počet přihlášených projektů v jednotlivých kategoriích 

Zpřístupnění pozemků

56

Protierozní a vodohospodářská opatření

25

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

11

Celkem přihlášených projektů

92


Součástí slavnostního vyhlášení vítězů letošního ročníku soutěže byl i podpis dohody o vzájemné spolupráci, kterou podepsala ústřední ředitelka SPÚ spolu s předsedou Sdružení místních samospráv ČR Stanislavem Polčákem. Dohoda specifikuje oblasti, ve kterých si oba partneři mohou výrazně pomoci. Jde např. o vzájemné konzultace návrhů legislativních předpisů týkajících se pozemkových úprav nebo spolupráci na podpoře místních samospráv v oblastech činností příslušejících Státnímu pozemkovému úřadu.

 

Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ


Vítězné projekty

1. kategorie - Opatření ke zpřístupnění pozemků - polní cesta v k. ú. Olešnice na Moravě, okres Blansko

polní cesta v k. ú. Olešnice na Moravě_před úpravou.jpg
před úpravou

polní cesta v k. ú. Olešnice na Moravě_po úpravě.jpg
po úpravě

2. kategorie - Protierozní a vodohospodářská opatření, Cena Státního pozemkového úřadu - krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú. Třasovice, okres Frýdek-Místek

krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú. Třanovice_před úpravou.jpg
před úpravou

krajinotvorná nádrž na toku Mušalec v k. ú. Třanovice_po úpravě.jpg
po úpravě

3. kategorie - Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, Cena veřejnosti - opatření ke zvýšení ekologické stability v k. ú. Lichkov, okres Ústí nad Orlicí

opatření na zvýšení ekologické stability v k. ú. Lichkov_před úpravou.jpg
před úpravou

opatření na zvýšení ekologické stability v k. ú. Lichkov_po úpravě.jpg
po úpravě


Tisk