Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Nová protipovodňová opatření vybudují v Olešné u Němčovic na Rokycansku

ČRo Plzeň, 19. února 2018

Lidé v Němčovicích na Rokycansku a v okolí se v minulosti často potýkaly s následky povodní. Těm by v budoucnu měla zabránit nová protipovodňová opatření. Stavět se začnou letos.

Poldry jsou hrazené prostory, schopné zadržet část povodňových průtoků. K akumulaci vody dochází během povodní, čímž se odstraňují nebo snižují povodňové vlny. V poldru se také usazuje odplavená půda a odnášené předměty, a tím se chrání koryto toku před zanášením. Plocha poldru bývá zemědělsky využívána, zpravidla jako trvalý travní porost, může být také ponechána jako mokřad.

V Olešné u Němčovic se bude stavět suchý poldr. Státní pozemkový úřad už požádal o dotaci z Programu rozvoje venkova. Celková cena by měla být zhruba 3 miliony korun. 

„Předmětem projektu je realizace suchého poldru a také tři propustky, otevřený příkop a budou se tam vysazovat nové stromy a velké množství keřů. Poldr je navržen na 5 600 metrů krychlových, což odpovídá stoleté vodě,“ popsal vedoucí oddělení komunikace ze Státního pozemkového úřadu, Hynek Jordán. 

V Němčovicích a okolí měli lidé při povodních časté problémy se splavenou půdou z okolních polí. Právě proto se bude stavět suchý poldr, jehož účelem je také zachycení splavené ornice z plochy přibližně 50 hektarů. Tím by se mělo omezit zanášení toku Olešenského potoka a snížit s tím související finanční náklady na jeho čištění. Stavba bude sloužit jako protipovodňové a protierozní opatření. 

Suchý poldr v Olešné u Němčovic by se měl začít stavět letos v březnu a hotový má být v listopadu. 

Tisk