Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Státní pozemkový úřad

Státní pozemkový úřad k nálezu Ústavního soudu ve věci finanční náhrady za nevydané pozemky

Parlamentnilisty.cz, 10. srpna 2017

Státní pozemkový úřad vzal na vědomí stanovisko Ústavního soudu ČR, který ve svém nálezu konstatoval, že při stanovování výše  restitučních  náhrad za nevydané  pozemky  by měla být vyplacena přiměřená náhrada.

 Ústavní soud konstatoval, že finanční náhrada oprávněné osobě musí být poskytnuta v takové výši, aby byla s ohledem na účel  restitučních  zákonů přiměřená a rozumná. Státní  pozemkový  úřad při stanovování výše peněžité náhrady za nevydaný  pozemek  postupuje podle zákona o  půdě  z roku 1991, který jednoznačně odkazuje na oceňovací předpis z roku 1990.

 „V současné době není možné říci, k jakým konkrétním změnám v oblasti stanovování výše náhrad dojde. Státní pozemkový úřad se nejprve musí podrobně seznámit s nálezem Ústavního soudu včetně mantinelů, které svým rozhodnutím stanovil, dále také s rozhodovací praxí Nejvyššího soudu v oblasti  restitučních  předpisů,“ konstatovala v této souvislosti ústřední ředitelka Státního  pozemkového  úřadu Svatava Maradová. Státní  pozemkový  úřad do současné doby vypořádal restituční nároky v úhrnné výši přibližně 8 miliard korun. Dosud nevypořádaný nárok na náhradní pozemek má přibližně 45 tisíc restituentů a jejich dědiců s nevypořádaným nárokem ve výši 474 milionů korun. Z tohoto počtu ale polovina osob drží nároky ve výši do 1 000 korun.

 

Tisk